Ontslag advocaat Den Bosch
Hakima Frites Geen reacties

Wordt of bent u ontslagen? Raadpleeg altijd een advocaat!

Als werknemer kunt u te maken krijgen met ontslag, bijvoorbeeld omdat uw werkgever uw contract niet wil verlengen. Uw werkgever dient hiertoe een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij de kantonrechter of een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. In dit soort situaties kan het van wezenlijk belang zijn uw stem te laten horen en u te verweren tegen het ontslag. Een advocaat kan, gezien uw belangen die op het spel staan, hulp bieden en u voorzien van de nodige juridische bijstand bij ontslag.

Ontslag op staande voet

Een ontslag kan soms worden ervaren als plots en onterecht. In uw ogen wordt u als werknemer ten onrechte op staande voet ontslagen (ontslag op staande voet) of uw werkgever stuurt u zonder opgaaf van redenen naar huis. Ook in dit soort gevallen is het erg belangrijk dat u zich zo snel mogelijk tot een advocaat wendt en uw ontslag nietig te laten verklaren. Daarmee is het ontslag ongeldig. Stel u in deze situaties altijd (schriftelijk) beschikbaar om te werken.

U dient zich te beseffen dat een dergelijk (onterecht) ontslag vergaande gevolgen heeft voor uw recht op een (WW-)uitkering. Deze kan zelfs geheel worden geweigerd door het UWV, omdat u verweten kan worden dat u verwijtbaar ontslagen bent. Alleen al om die reden is het verstandig u altijd te laten bijstaan door een advocaat. Bij Advocatenkantoor Frites bent u verzekerd van een arbeidsrechtadvocaat die u in dergelijke situaties voorziet van gepast advies.

Vaststellingsovereenkomst

Ook indien het ontslag in eerste instantie in goed overleg tussen werkegever en werknemer lijkt plaats te vinden, kunt u te maken krijgen met bepaalde valkuilen. Uw werkgever kan voorstellen om mee te werken aan uw ontslag en daartoe een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Onder bepaalde voorwaarden kunt in dat geval wel aanspraak maken op een WW-uitkering van het UWV. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat het initiatief om de arbeidsovereenkomst te beëindigen(het ontslag) bij uw werkgever vandaan komt, althans dat dit als zodanig wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Daarnaast mag er geen sprake zijn van dringende redenen. Het is in dat soort gevallen altijd verstandig de vaststellingsovereenkomst vooraf aan een advocaat ter beoordeling voor te leggen.

Transitievergoeding

Wanneer er sprake is van ontslag en het dienstverband heeft 2 jaar of langer geduurd, dan heeft u recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze transititievergoeding is afhankelijk van onder andere uw persoonlijke situatie. U kunt contact opnemen met Advocatenkantoor Frites voor nadere informatie over de transitievergoeding.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? U kunt altijd bellen voor verdere informatie. Wij staan u graag te woord.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/ontslag

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *